Sàn sơn Epoxy


Quy trình thi công:
- Vệ sinh bề mặt, hút bụi, trám vá đườg nứt
- Lăn lót
- Lăn lớp phủ
- Kiểm tra lại bề mặt
- Lăn lớp phủ hoàn thiện
Quy trình thi công:
Vệ sinh bề mặt, hút bụi, trám vá đườg nứt
- Lăn lót
- Kiểm tra bề mặt - bả tràng tạo phẳng
- Dặm vá
- Đỗ 1 lớp sơn 2mm hoặc 3mm


Quy trình thi công:
- Vệ sinh bề mặt, hút bụi, trám vá đườg nứt
- Lăn lót
- Dán đồng
- Lăn lớp sơn tĩnh điện
- Đỗ lớp phủ 2mm hoặc 3mm


Ghi chú: Phương pháp thi công trên là phương pháp cơ bản, để thi công mặt sàn được đẹp và chất lượng cần áp dụng theo phương pháp nâng cao hoặc điều chỉnh phương pháp thích hợp cho mặt sàn thực tế