Hệ thống sơn nước


Quy trình thi công:
- Xử lý tường
- Bã bột nước 1
- Bã bột nước 2
- Xã nhám
- Lăn lót
- Lăn 2 lớp phủ

Quy trình thi công:
- Xử lý vết nứt
- Xủi sạch những vị trí bung tróc
- Bã phẳng lại tường
- Xã nhám
- Lăn lót
- Lăn 2 lớp phủ


Loại sơn: Theo yêu cầu