Chống thấm


- Vệ sinh bề mặt, xử lý bê tông dư.
- Tạo dốc chân tường
- Dán cổ ống nước
- Chống thấm 1 lớp sơn màng lỏng
- Chống thấm 1 lớp hoàn thiện
- Vệ sinh, xử lý bê tông dư
- Lăn lót
- Dán màn nóng

- Mài sàn, vệ sinh bề mặt, hút bụi
- Lăn lót
- Đỗ 3mm sơn PU