THÔNG BÁO

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý khách trong suốt thời gian qua, 

nay công ty TNHH MTV CƠ THÀNH PHÁT xin thông báo chuyển đổi loại hình kinh doanh.


Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/06/2020

Hình thức chuyển đổi: Công ty TNHH MTV sang Hộ Kinh Doanh Cá Thể ( Cơ Sở )

Tên cơ sở: CƠ THÀNH PHÁT ( không thay đổi )

Đơn vị chúng tôi sẽ không phát hành hóa đơn  giá trị gia tăng ( VAT )

–> chúng tôi sẽ cung cấp hóa đơn trực tiếp cho quý khách.


Thay đổi mộc dấu :
Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách !