Cơ Khí‎ > ‎Pulley‎ > ‎Puly măng song côn‎ > ‎

Thông số pulley măng song cần biết

Pulley Măng Song ( Puly sử dụng ống lót côn )
( Taper lock Pulley - Bushing )