Cơ Khí‎ > ‎Pulley‎ > ‎Puly đai thang‎ > ‎

Thông số pulley đai thang cần biết


Rãnh Pulley dây đai thang hình chữ V  
( V Belt pulley groove )

pulley groove dimension - quy cách rãnh pulley

Thông số cho rãnh pulley SPA, SPB, SPC, SPZ...
rãnh pulley SPA, SPB, SPC, SPZ

Thông số cho rãnh pulley A, B, C, D, Z...
rãnh pulley A, B, C, D, Z

Thông số cho rãnh pulley 3V, 5V, 8V...
rãnh pulley 3V, 5V, 8V

Kiểu dáng pulley
( Pulley type )


  Pulley loại 1  puly loại 3  Pulley loại 2  Pulley loại 4
       Puly kiểu 1              Puly kiểu 2             Puly kiểu 3                Puly kiểu 4

  Pulley loại 6  puly loại 6  Puly loại 7  puly loại 8
      Puly kiểu 5                Puly kiểu 6               Puly kiểu 7            Puly kiểu 8

  puly loại 9  puly loại 10
       Puly kiểu 9             Puly kiểu 10

Cách đặt tên cho pulley

Đặt tên cho pulley
Diễn giải:
Section : Loại dây curo sử dụng
P.C.D   : Đường kính ngoài
Groove  : Số rãnh trên pulleyTừ khóa tìm kiếm
Pulleys, Pulley, Puly, Buly, Bánh đai thang, Banh dai thang, V belt Pulley, V belt pulleys,V형 일반풀리, 풀리, V 벨트 풀리, 皮带轮, 三角皮带轮,铸铁皮带轮,电机皮带轮皮带轮厂家