Cơ Khí‎ > ‎Pulley‎ > ‎Puly đai thang‎ > ‎

Tài liệu tham khảo về pulley

Vui lòng download các tập tin đính kèm phía dưới.
- File thông số rãnh puly - Pulley-Groove.gif
- File catalogue tổng - sheaves_bushings_2007.pdf