Tổng đài hỗ trợ khách hàng đăng ký mới  •  Tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng
- Yêu cầu mua máy mới
- Yêu cầu chế tạo máy theo máy đã có sẵng
- Yêu cầu chế tạo máy dựa theo nguyên lý hoạt động 
( chưa có máy trên thị trường )

tư vấn quản lý doanh nghiệp

  • Đưa ra phương án cho khách hàng lựa chọn ( Tư Vấn - Hỗ trợ Kỹ Thuật )
- Cải thiện chế độ làm việc, công suất ...
- Theo khả năng đầu tư, quy mô sản xuất
Liên Hệ

  • Cung cấp bảng báo giá 
- Cung cấp bản vẽ sơ bộ ( miễn phí )
- Bảng liệt kê bộ phận lắp ráp ( demo )
  • Khách hàng duyệt bảng báo giá và bản vẽ
- Cung cấp bản vẽ chi tiết theo từng bộ phận - ( có tính phí )
- Video mô phỏng hoàn chỉnh
Machine Installation
  • Tiến hành gia công - chế tạo
- Gia công phụ kiện cơ khí
- Lắp ráp
- Vận hành kiểm tra

  • Giao hàng
  • Nghiệm thu
  • Nhận thanh toán


Thiết kế - chế tạo máy


Comments