Cơ Khí‎ > ‎Phụ kiện Cơ Khí‎ > ‎

Nhông Xích

Chuyên cung cấp nhông xích nhập khẩu các loại - gia công lỗ nhông theo yêu cầu


Bánh răng xích

  •  Nhông xích - Dạng có cùi ( Welding Hub type )

nhong xich - nhông xích

Nhông xích 25 
Nhông xích 35
Nhông xích 40
Nhông xích 50
Nhông xích 60
Nhông xích 80
Nhông xích 100
Nhông xích 120
Nhông xích 140
Nhông xích 160
Nhông xích 200

  •  Nhông xích - Dạng không cùi

nhong xich - nhông dĩa

Nhông không cùi xích 25 
Nhông không cùi xích 35
Nhông không cùi xích 40
Nhông không cùi xích 50
Nhông không cùi xích 60
Nhông không cùi xích 80
Nhông không cùi xích 100
Nhông không cùi xích 120
Nhông không cùi xích 140
Nhông không cùi xích 160
Nhông không cùi xích 200

  •  Nhông đôi

nhong xich - nhông đôi

Nhông đôi xích 25 
Nhông đôi xích 35
Nhông đôi xích 40
Nhông đôi xích 50
Nhông đôi xích 60
Nhông đôi xích 80
Nhông đôi xích 100
Nhông đôi xích 120
Nhông đôi xích 140
Nhông đôi xích 160
Nhông đôi xích 200

Tham khảo:
Nhông xích một phụ kiện truyền động được thiết kế dựa trên yêu cầu truyền tải
- Số răng trên nhông xích được tính theo tỉ lệ truyền động - bước xích - tải
Mục đích sử dụng: truyền động -  truyền động công nghiệp