mặt bích - flange - mặt bích mù - mặt bích rỗng    valve tee reduce - van tê co khớp nối   
sản phẩm CNC - CNC products - gia công CNC
  
   
   
    
        Bánh răng                   Mặt bích           Van, Tê, Co, Nối        Gia công CNC