( Tại xưởng Công ty TNHH MTV CƠ THÀNH PHÁT )
 
         puly-dai-thang            
  
  
    
                                               Pulley đai thang               Pulley răng             Pulley măng song         Pulley bước


  bánh răng    mặt bích     
gia công cnc   
   máy ép
        
  
                   
        Bánh răng                   Mặt bích                 Gia công CNC       Gia công Dột Dập

  Máy ép bùn khung bản    máy ép bùn băng tải    Máy kiểm tra vải    
máy băm gỗ
   
   
    
                         Ép bùn khung bản      Ép bùn băng tải         Kiểm tra vải              Máy băm gỗ


 cổng hàng rào    
bàn ghế kỹ nghệ sắt   
 
bàn ghế    
kệ V lỗ
                                        Cửa cổng                Bàn - Ghế                       Uốn sắt                          Kệ tủ

  máy tiện    máy ép    máy kiểm tra vải    
máy phay
           
   
   
   
                  Máy Tiện                   Máy Dập                Máy thuộc da              Máy phay  Palang cáp    
cầu trục    
palang kéo xích tay    
pa lang xích điện
     
    
                          
      
 
Palang Cáp                 Cẩu trục             Palang xích kéo tay   Palang xích điện               

Từ khóa tìm kiếm:  Pulley đai thangPulley răngPulley măng songPulley bướcBánh răngMặt bíchGia công CNC,    Gia công Dột Dập Ép bùn khung bảnÉp bùn băng tảiKiểm tra vảiMáy băm gỗCửa cổng, Bàn - Ghế, Uốn sắt, Kệ tủ, Máy Tiện, Máy Dập, Máy thuộc da, Máy phay, 
 
Palang Cáp, Cẩu trục, Palang xích kéo tay, Palang xích điện, 
Phụ kiện Cơ Khí , Chế Tạo Máy, Kỹ Nghệ Sắt, gia côngMua bán - Sửa Chữa Máy, Pa lăng - Cẩu Trục, Máy taro